Maizo Shop
Top Products
Thuốc Aclasta 5mg/100ml trị loãng xương Sale

Thuốc Aclasta 5mg/100ml trị loãng xương

4.100.000 VNĐ 4.300.000 VNĐ Ex Tax: 4.100.000 VNĐ

Thuốc Dostinex 0.5mg Pfizer hộp 8 viên Sale

Thuốc Dostinex 0.5mg Pfizer hộp 8 viên

730.000 VNĐ 780.000 VNĐ Ex Tax: 730.000 VNĐ

Thuốc Imurel 50mg hộp 100 viên Sale

Thuốc Imurel 50mg hộp 100 viên

1.050.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ Ex Tax: 1.050.000 VNĐ

Thuốc ung thư tiền liệt tuyến Casodex 50mg Sale

Thuốc ung thư tiền liệt tuyến Casodex 50mg

980.000 VNĐ 1.180.000 VNĐ Ex Tax: 980.000 VNĐ

Subbanner
Khuyến mãi
Thuốc Aclasta 5mg/100ml trị loãng xương
Sale

Thuốc Aclasta 5mg/100ml trị loãng xương

4.100.000 VNĐ 4.300.000 VNĐ Ex Tax: 4.100.000 VNĐ

Thuốc Dostinex 0.5mg Pfizer hộp 8 viên
Sale

Thuốc Dostinex 0.5mg Pfizer hộp 8 viên

730.000 VNĐ 780.000 VNĐ Ex Tax: 730.000 VNĐ

Thuốc Imurel 50mg hộp 100 viên
Sale

Thuốc Imurel 50mg hộp 100 viên

1.050.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ Ex Tax: 1.050.000 VNĐ

Thuốc ung thư tiền liệt tuyến Casodex 50mg
Sale

Thuốc ung thư tiền liệt tuyến Casodex 50mg

980.000 VNĐ 1.180.000 VNĐ Ex Tax: 980.000 VNĐ

Latest Blog